เนื้อหา

     สวนสยามหรือในชื่อปัจจุบันว่า สยามพาร์คซิตี้ เปิดดำเนินการมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2523 ดำเนินงานโดยบริษัท อมรพันธ์นคร-สวนสยาม จำกัด โดย นายไชยวัฒน์ เหลืองอมรเลิศ เป็นประธานกรรมการ อัตชีวประวัติของนายชัยวัฒน์ เหลืองอมรเลิศ ผู้ก่อตั้งสวนสยามน่าสนใจศึกษา โดยประวัติย่อ ๆ มีดังนี้
     นายชัยวัฒน์ เหลืองอมรเลิศ เป็นชาวไทยเชื้อสายจีน เป็นลูกคนที่สาม ในจำนวน 8 คน บิดาและมารดาเป็นชาวจีนโพ้นทะเลที่อพยพมาทำมาหากินที่เมืองไทยเปิดร้านขายของชำเล็ก ๆ ตั้งอยู่ใกล้ๆ ริมคลอง ตลาดบางบัว ย่านบางเขน กรุงเทพฯ เมื่อเรียนจบชั้น ป.4 อายุประมาณ 12 – 13 ขวบ  ก็เริ่มทำงานเป็นเด็กรับจ้าง ในร้านขายก๋วยเตี๋ยวแห่งหนึ่งย่านบางเขน ต่อมาก็ไปเป็นกระเป๋ารถเมล์ กระเป๋ารถโดยสารที่วิ่งระหว่างกรุงเทพฯ – อุดรธานีและต่อมาก็ยึดอาชีพรับจ้างส่งของและอาชีพพ่อค้าเร่ จนได้พบกับอาจารย์ที่สอนประมงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่านหนึ่ง ชักชวนให้หันเหชีวิตสู่อาชีพเพาะพันธุ์ปลาขาย เพราะเป็นสัตว์เศรษฐกิจ จึงเริ่มทดลองเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด เช่น ปลาดุก ปลาใน ปลาสลิด ปลาเฉาฮื้อ และซ้งฮื้อ โดยใช้คลองบางบัวเป็นสถานที่เพาะเลี้ยง ปรากฏว่าขายดี เริ่มมีชื่อเสียง จึงตั้งเป็นห้างหุ้นส่วนสำนักงานอมรพันธุ์ เพื่อจำหน่ายพันธุ์ปลาไปขายยังต่างจังหวัดทั่วประเทศ แต่ประมาณปี 2512 ก็วางมือกับอาชีพค้าขายสิ่งมีชีวิตหันไปทำธุรกิจพัฒนาที่ดินและจัดตั้งบริษัท ช. อมรพันธุ์ จำกัดขึ้น และปี พ.ศ. 2518 ก็ได้ตั้งบริษัทอมรพันธ์นครทำโครงการปรับปรุงพื้นที่แปลงใหญ่ จำนวนหลายแปลงในกรุงเทพฯ ซึ่งในเวลานั้นเป็นนาข้าว และบางแห่งไม่ได้ทำการเพาะปลูก ให้กลายมาเป็นหมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่ในเนื้อที่ 1,000 ไร่ พร้อมสวนน้ำ สวนสนุกโดยใช้ชื่อว่า สวนสยาม ทะเล-กรุงเทพ ในเนื้อที่ 300 ไร่ ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน 2523 สวนสยาม ได้รับการจัดตั้งใหม่ ภายใต้การบริหารงานของบริษัท อมรพันธุ์นคร – สวนสยาม จำกัด เพื่อให้การดำเนินงานของสวนน้ำ สวนสนุกแห่งแรกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแห่งนี้ สามารถขยายตัวต่อไปได้อย่างไม่หยุดยั้ง เมื่อปี พ.ศ. 2550จึงเปลี่ยนชื่อเป็น "สยามพาร์คซิตี้" เพื่อให้สอดคล้องกับภาพลักษณ์ความเป็นสากล และความสมบูรณ์ครบถ้วนของผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ที่มีความหลากหลายและคุณภาพสูงที่สุดในภูมิภาคเอเชีย