เนื้อหา

   

สำหรับเครื่องบินที่กองทัพอากาศได้ใช้ในภารกิจฝนหลวงประกอบด้วย
     - เครื่องบินคาราแวน บรรทุกสารเคมีลำละ 700 กก. รวม 2,100 กก. ขึ้นบินโปรยสารเคมี
         ในระดับความสูง 6,000 ฟิต
ส่วนเครื่องคาราแวนจะใช้ได้ทุกขั้นตอน โดยเฉพาะขั้นตอนโจมตี

     - เครื่องบินคาซา บรรทุกสารเคมีได้ 1,000 กก. ขึ้นโปรยสารเคมีในระดับความสูง 7,000 ฟิต
         เป็นการสร้างความชื้นให้กับชั้นบรรยากาศ โดย
เครื่องCASA มักใช้ในขั้นตอน 1 และ 2

     - เครื่องบินคิงแอร์ เป็นเครื่องบินขนาดใหญ่ระบบปรับความดัน สามารถก่อกวนเมฆแบบซุปเปอร์
         แซนด์วิช ในระดับที่สูงมากกว่าหมื่นฟิต

     - เครื่องบินโจมตีธุรการ แบบ 2 หรือ บ.จธ.2 (AU-23) สามารถบรรทุกสารเคมีได้
         เที่ยวละ 500 กิโลกรัม

     - เครื่องบินลำเลียง แบบ 9 หรือ บ.ล.9 (NOMAD) เป็นเครื่องบินลำเลียงขนาดเล็กบรรทุก

     สารเคมีได้เที่ยวละ 500 กิโลกรัม เช่นกัน สำหรับเครื่องบินทั้ง 2 ชนิดนี้ นอกจากปฏิบัติภารกิจฝนหลวงแล้ว ยังสามารถนำมาติดกล้องถ่ายภาพทางอากาศ เพื่อผลิตภาพถ่ายทางอากาศสนับสนุนโครงการในพระราชดำริอื่นๆ เช่น โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตกรุงเทพมหานคร
     นอกจากนี้แล้วเครื่องบินแบบล่าสุดที่กองทัพอากาศนำมาใช้สนับสนุนภารกิจฝน หลวงคือ เครื่องบินลำเลียงแบบ 2 ก. หรือ บ.ล.2 ก. (BT-67) ซึ่งเป็นเครื่องบินลำเลียงแบบ 2 หรือ บ.ล.2 (C-47) ที่ปลดประจำการไปแล้วนำมาปรับปรุงสภาพ เครื่องบินชนิดนี้สามารถบรรทุกสารเคมีได้เที่ยวละ 3,000 กิโลกรัม


วิดีทัศน์ เรื่อง เครื่องบินที่ใช้ในการฝนหลวง