เนื้อหา

     จากตัวจังหวัดสุพรรณบุรี เราจะเดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 340 สุพรรณบุรี – ชัยนาท เป็นระยะทาง 30 กิโลเมตรถึงทางแยกซ้ายมือ เข้าอำเภอสามชุก เดินทางไปตามถนนเลียบคลองแค่ 300 เมตร จะเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 3365 เพื่อมุ่งสู่อำเภอด่านช้าง ประมาณ 16 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 3502 อีก 31 กิโลเมตร ก็ถึงโรงงานน้ำตาลมิตรผล รวมระยะทางจากจังหวัดสุพรรณบุรีประมาณ 77 กิโลเมตร

วิดีทัศน์ เรื่อง สู่โรงงานน้ำตาล