รายละเอียดเบื้องต้น


     ถือกำเนิดครั้งแรกในปี พ.ศ. 2489 ที่ตำบล กรับใหญ่ อำเภอ บ้าน โป่ง จังหวัด ราชบุรีโดยเริ่มจากอุตสาหกรรมในครัวเรือนขนาดเล็กที่ผลิตน้ำเชื่อม เข้มข้นส่งขายให้โรงงานผลิตน้ำตาลทรายสู่การพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมโรงงานที่ สามารถผลิตน้ำตาลทรายได้เองในปี พ.ศ. 2499 และต่อมาได้ขยายกิจการโรงงาน เพื่อรองรับความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง จนกลายเป็นผู้ผลิตและ ส่งออกน้ำตาลอันดับหนึ่งของประเทศไทย
     น้ำตาลทุกเกล็ดของมิตรผลผ่านกรรมวิธีการผลิตและตรวจสอบคุณภาพด้วยเทคโนโลยี ที่ทันสมัยและระบบการประกันความปลอดภัยในการบริโภคแบบอัตโนมัติ  อีกทั้ง ยังได้รับการปรับสภาพความชื้นไม่เกาะเป็นก้อนก่อนส่งถึงมือลูกค้า จึงมีคุณภาพสูงและเป็นที่ยอมรับของลูกค้า รวมทั้งผู้บริโภค ทั้งภายในและนอกประเทศ นอกจากนี้ ยังมีขั้นตอนการบรรจุและรูปแบบการจัดส่งสินค้าที่หลากหลาย สามารถนำส่งสินค้า ได้อย่างรวดเร็วและตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างลงตัว
      กลุ่มมิตรผล เป็นกลุ่มบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอ้อยและ น้ำตาลมานานกว่า 55 ปี ด้วยความมุ่งมั่นและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ทำให้ กลุ่มมิตรผลในวันนี้เป็นบริษัทชั้นนำของประเทศที่มีมาตรฐานการดำเนิน งานในระดับสากล