เนื้อหา

       บริเวณทะเลสาบน้ำจืด ที่มีพื้นที่ประมาณ 30 ตารางกิโลเมตร แม้จะเป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่แต่ที่นี่กลับมีชื่อเรียกในทางตรงกันข้ามกัน คือ ทะเลน้อย และกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของภาคใต้ ด้วยสถานที่มีอากาศดี มีทิวทัศน์งดงาม มีสัตว์ให้ชมทั้ง นกชนิดต่างๆ ควายน้ำ และมีคุณค่ายิ่งต่อระบบนิเวศ และการดำรงชีวิตของประชาชนรอบทะเลน้อยเส้นทางศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวที่ทะเลน้อย ส่วนใหญ่ต้องใช้เรือเป็นพาหนะหลักในการชมธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ได้แก่ วิถีชีวิตของชาวชุมชนทะเลน้อย
          นั่งเรือ ชมนก ดูบัว
          พระตำหนักทะเลน้อย
          ศาลานางเรียม
          ทะเลบัวยามเช้า
          นกน้ำนานา ชนิดบริเวณรอบ ๆ ทะเลน้อย
          พื้นที่แรมซาร์ไซต์
          ฝูงควายน้ำ
          สภาพป่าพรุรอบๆ ทะเลน้อย

     การปฏิบัติตัวในการท่องเที่ยวทะเลน้อย
          การปฏิบัติตัวที่ถูกต้องของนักท่องเที่ยวย่อมนำมาซึ่งความปลอดภัย ความสะดวกและความเป็น ระเบียบเรียบร้อยของ และการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวให้ยั่งยืน

     ข้อควรปฏิบัติตัว มีดังนี้
          1. ศึกษาข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับนกน้ำและธรรมชาติของทะเลน้อยล่วงหน้า
          2. ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของกรมป่าไม้
          3. ลงเรือด้วยความระมัดระวัง ขณะเรือแล่นไม่ควรยื่นมือหรือเท้าออกไปนอกเรือหรือทำให้เรือเสียการทรงตัว
          4. ขยะทุกชิ้นควรนำกลับมาทิ้งในถังขยะบนฝั่ง ถ้าพบขยะกรุณาเก็บมาทิ้งด้วย
          5. ไม่ควรส่งเสียงดังรบกวนขณะชมธรรมชาติ
          6. ไม่เก็บดอกไม้ หรือ ทำลายพืชพันธุ์ตามธรรมชาติที่ปรากฏตามทางศึกษาธรรมชาติ

 

 วีดิทัศน์ เรื่องการใช้ประโยชน์จากทะเลน้อย