เนื้อหา

     พื้นที่ส่วนที่เป็นทะเลสาบน้ำจืดของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย มีพืชน้ำหลากหลายชนิด  เช่น บัว  สาหร่าย เตยและกง กระจูด ผักตบชวา จอกหูหนู  กระจัดกระจายไปทั่วผืนน้ำ ทำให้ทะเลน้อยมีความสวยงาม จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของภาคใต้ พืชเด่นที่พบได้ไม่ยากในทะเลน้อย คือ บัวสาย บัวสายในทะเลน้อย ดงบัวที่มีสีชมพู จะบานสะพรั่งในช่วงเวลา 7-8 โมงเช้า บัวสายเป็นบัวพันธุ์พื้นเมืองที่แพร่กระจายทั่วไปในประเทศไทย ลักษณะ เป็นพืชล้มลุกอายุหลายปี มีเหง้าใต้ดิน ใบ เป็นใบเดี่ยวแตกออกจากเหง้าใต้ดิน ก้านใบยาว ดอกเป็นดอกเดี่ยว ก้านดอกคล้ายก้านใบ กลีบเลี้ยง 4 กลีบ มีสีเขียวคล้ำปนน้ำตาล กลีบดอกลักษณะคล้ายกลีบเลี้ยง สีชมพูเข้ม สีขาว หรือสีม่วงแดง บัวสายที่ทะเลน้อยชาวบ้านจะนำมาทำอาหารได้หลายอย่าง เช่น แกงส้ม ต้มกะทิ บริเวณดงบัวสายยังเป็นแหล่งอาหารของนกน้ำหลายชนิด เช่น นกอีโก้ง นกพริก นอกจากบัวสายแล้ว ยังมีบัวที่พบได้จำนวนมากในทะเลน้อย เช่น บัวบา บัวหลวง 

วิดีทัศน์ เรื่องบัวในทะเลน้อย

     พืชที่ปกคลุมพื้นน้ำของทะเลน้อย อีกชนิดหนึ่ง คือ เตยและกง ที่อยู่ในทะเลน้อยมากมายนั้น เป็นแหล่งหากิน หลบภัยของนกน้ำและสัตว์หลายชนิด 

วิดีทัศน์ เรื่องเตยและกงในทะเลน้อย 

          พืชที่โดดเด่น อีกชนิดหนึ่ง คือ สาหร่ายชนิดต่างๆในทะเลน้อย ซึ่งไม่ว่าจะล่องเรือไปจุดไหนก็จะพบ สาหร่าย ทั้ง สาหร่ายข้าวเหนียว สาหร่ายหางกระรอก และสาหร่ายพุงชะโด

 วิดีทัศน์ เรื่องสาหร่ายข้าวเหนียวในทะเลน้อย

วีนิทัศน์ เรื่องสาหร่ายหางกระรอกในทะเลน้อย

วินิทัศน์ เรื่องสาหร่ายพุงชะโดในทะเลน้อย