เนื้อหา

     บริเวณทะเลน้อยเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่มีคลองนางเรียมเชื่อมต่อกับทะเลสาบสงขลาทะเลน้อยเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำประกอบด้วยป่าพรุน้ำจืดหนองน้ำเนื้อที่ประมาณ28ตารางกิโลเมตร(6%ของพื้นที่ทั้งหมด)พื้นที่ส่วนที่เป็นทะเลน้อยมีความกว้างประมาณ 5 กิโลเมตรความยาว 6 กิโลเมตร มีความลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร

 

      วิดิทัศน์ เรื่องการเกิดทะเลน้อย

วีนิทัศน์ เรื่องน้ำในทะเลน้อย