เนื้อหา

       เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์และสำคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยได้รับ การสำรวจในปี พ.ศ.2517 ประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2518 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแห่งแรกของประเทศไทยพื้นที่ของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยมีทั้งพื้นที่บนแผ่นดินและพื้นที่บริเวณพื้นน้ำในส่วนที่ประชาชนเรียกว่าอุทยานนกน้ำทะเลน้อยซึ่งก็คือบริเวณที่เป็นทะเลสาบน้ำจืดมีเนื้อทีประมาณ 28ตารางกิโลเมตร (17,500 ไร่)มีคลองนางเรียมและคลองยวนเชื่อมต่อกับทะเลสาบสงขลาซึ่งอุทยานนกน้ำทะเลน้อยได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ เพราะเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นแหล่งทำรังวางไข่แหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าจำพวกนกน้ำทั้งนกประจำถิ่นและนกอพยพเป็นจำนวนมาก  นอกจากนี้พื้นที่บางส่วนบริเวณควนขี้เสียน (อ่าวหม้อ) หมู่ที่ 4 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เนื้อที่ 3,085 ไร่ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ (Ramsar Site) เป็นแห่งแรกของประเทศไทยอีกด้วย และมีคำขวัญ ของอุทยานนกน้ำทะเลน้อย ว่า"พระตำหนักสง่างาม นกน้ำนับแสนตัว ทะเลบัวยามเช้าเสม็ดขาวผืนใหญแหล่งวางไข่ควนขี้เสียน ขึ้นทะเบียนแรมซาร์ ล่องนาวาทะเลน้อย"

  

วีดิทัศน์ เรื่องเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย