เนื้อหา

 

     ที่ตั้งและลักษณะภูมิประเทศ
          เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา)กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          สำนักงาน ตั้งอยู่ที่ 113 หมู่ที่ 2 ตำบลนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย มีพื้นที่ประมาณ 285,625 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วน ของ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา  และอำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช  

      ภูมิประเทศ
          พื้นที่ส่วนใหญ่ของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย เป็นที่ราบที่มีทั้งพื้นที่บนแผ่นดิน ทุ่งหญ้า ป่าพรุ และ พื้นที่บริเวณพื้นน้ำ (ทะเลน้อย)     

     ภูมิประอากาศ
          เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย ตั้งอยู่ทางภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทยมี 2 ฤดูคือ ฤดูร้อนและ ฤดูฝน