เนื้อหา

     ในโลกปัจจุบัน มีการนำทองไปใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเทคโนโลยีที่หลากหลาย  เราได้ศึกษาทองและพบว่าทองมีสมบัติที่เด่นเฉพาะหลายประการ ในด้านการเป็นตัวนำความร้อน และตัวนำกระแสไฟฟ้าที่ดี และเมื่อบวกกับสมบัติที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อมต่างๆ สมบัติที่สามารถดึงเป็นเส้นได้ และตีให้เป็นแผ่นบาง และสามารถผสมกับโลหะอื่นๆ ได้แล้ว ทองจัดเป็นโลหะสำหรับในเทคโนโลยีปัจจุบัน และในอนาคตเลยทีเดียว
     ทองยังเป็นวัสดุ หรือวัตถุดิบที่สำคัญทางการแพทย์ เนื่องจากร่างกายมนุษย์ไม่ต่อต้านทอง  ปัจจุบัน การนำทองทำเป็นยา และการใช้ทองในทันตกรรม เป็นเรื่องที่ยอมรับและใช้กันอย่างกว้างขวาง
     นาโนเทคโนโลยี ในปัจจุบันต่างวิจัย และพัฒนาโดยทำการศึกษาเกี่ยวกับทอง เป็นอย่างมาก สมบัติของทองและการนำไปใช้ประโยชน์ จำแนกได้ดังนี้
          1) ทองเป็นตัวนำที่ดี สมบัติในการเป็นตัวนำไฟฟ้า และความร้อนที่ดีของทอง ผสมกับสมบัติที่ทองมีเสถียรภาพ ไม่เป็นสนิม นี่คือสมบัติหลักที่ทำให้มีการนำทองไปใช้ในอุตสาหกรรมอิเล็คโทรนิกอย่างกว้างขวาง  การใช้ทองแดง และเงิน ในอุตสาหกรรมอิเล็คโทรนิก มีขีดจำกัดด้านความคงทน และการเกิดสนิม  ด้วยเหตุผลนี้ จึงมีการใช้ทองในอุตสาหกรรมดังกล่าวอย่างกว้างขวาง
          2) ทองเป็นโลหะที่มีความคงทน และเฉื่อยในการเกิดปฏิกิริยา สมบัติข้อนี้ทำให้ทอง เป็นวัสดุที่เหมาะสมที่ใช้ในการเคลือบผิว และเป็นตัวเชื่อมวงจรไฟฟ้า
          3) ความสามารถในการตีให้เป็นแผ่นบาง เราสามารถตีทองให้เป็นแผ่นได้บางมาก โดยที่ไม่ทำให้ทองขาดจากกัน หรือทะลุ  ทองคำ หนัก 31.1 กรัม สามารถตีให้เป็นแผ่นคลุมพื้นที่ 9 ตารางเมตร โดยแผ่นทองจะมีความหนา 0.000018 เซนติเมตร  และแผ่นทองที่บาง 0.000013 เซนติเมตร แสงสามารถผ่านได้บ้าง  สมบัติดังกล่าวของทอง ช่วยทำให้ทองเป็นวัสดุเคลือบกระจกชนิดพิเศษ
          4) ความสามารถในการดึงทองให้เป็นเส้น เราสามารถดึงทอง หนัก 31.1 กรัม ให้เป็นเส้นโดยไม่ขาดได้ยาวถึง 80 กิโลเมตร  โดยเส้นทองจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางเพียง 5 ไมครอน (ประมาณเท่ากับขนาดใยแมงมุม)  สมบัติดังกล่าวทำให้ทองสามารถนำไปทำเป็นเส้นบางๆ ใช้ในอุปกรณ์อิเล็คโทรนิก
          5) ร่างกายมนุษย์ไม่ต่อต้านทอง ในวงการทันตกรรม มีการใช้ทองเป็นวัสดุในการครอบฟันอย่างยาวนาน นอกจากนี้ยังใช้ทองผลิตเป็นยา (บำบัดรักษาโรคไขข้อ) นอกจากนี้ยังใช้ไหมที่ทำจากทอง ในศัลยกรรมเสริมความงาม สิ่งนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าร่างกายมนุษย์ไม่ต่อต้านทอง  ในการศึกษาพบว่าทองสามารถยับยั้งการรวมกลุ่มของแบคทีเรีย  ปัจจุบันมีการค้นคว้านำทองเพื่อใช้เป็นอวัยวะเทียม สำหรับร่างกายมนุษย์ เช่น ใช้ภายในหูชั้นใน
          6) ใช้ทองเป็นแคตาลีสต์ แคตาลิสต์ คือวัสดุ หรือสารที่ช่วยเร่งให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมี แต่ตัวมันเองจะไม่ถูกใช้ในการเกิดปฏิกิริยา  ปัจจุบันมีรายงานการวิจัยอย่างกว้างขวาง ว่าทอง ขนาดเล็กมีสมบัติเป็นแคตาลิสต์ ที่สามารถนำมาใช้ได้อย่างหลากหลายในอุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมผลิตยา และอุตสาหกรรมอาหาร( http://www.researchgate.net/...Catalytic...Au.../9fcfd512729cfb91...)
          7) นาโนเทคโนโลยี ทองเมื่อมีขนาดเล็ก จะมีสมบัติที่แตกต่างจากทองที่เราเห็นกันทั่วไป เช่น สี ทองขนาดเล็กอาจมีอาจมีสีแดง หรือสีน้ำเงินขึ้นกับขนาดและรูปร่างของผงทองขนาดเล็กนั้นๆ การเปลี่ยนแปลงของสีเป็นผลมาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างอนุภาคทองขนาดเล็กกับแสง  สมบัติดังกล่าวทำให้มีการใช้อนุภาคทองขนาดเล็กในการผลิตเครื่องมือตรวจการตั้งครรภ์ และบริษัท Pointcare Technologies ใช้อนุภาคทองในการเป็นดัชนีการตรวจวัด การพัฒนาของ HIV

หมายเหตุ
แปล และปรับปรุง จากบทความเรื่อง Why Gold  (http://www.gold.org/technology/why_gold/
รายงาน จากองค์การอนามัยโลก เรื่อง HIV Assay Operational Characteristics จาก http://www.who.int/diagnostics_laboratory/publications/Report16_final.pdf