เนื้อหา

     1) ทองมีความคงทน สีไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เป็นสนิม แตกต่างจากโลหะประเภทอื่น  นอกจากนี้สีทองเป็นสีที่คนส่วนมากชอบ
     2) มีความแข็งน้อย (อ่อน)  ดึง และตีให้เป็นเส้น หรือเป็นแผ่นได้ง่าย และมีความเหนียว สามารถนำไปทำเครื่องประดับ และแกะลวดลายได้ง่ายได้ง่าย
     3) สามารถนำโลหะชนิดอื่นมาผสม ได้ง่าย ทำได้ทองที่มีสี และสมบัติอื่นๆ แตกต่างไปจากเดิม
     4) เป็นโลหะหายาก
     5) ร่างกายมนุษย์ไม่ต่อต้านทอง
     6) เนื่องจากราคาทองโดยทั่วไปมีค่าสูงขึ้น มนุษย์จึงซื้อทองรูปพรรณ ไว้สวมใส่ด้วย และถือเป็นการออมเงินแบบลงทุนด้วย
     7) ทองใช้บอกสถานะภาพทางเศรษฐกิจแก่ผู้สวมใส่ และสามารถใช้เป็นหลักประกัน
     8) ทองเป็นโลหะที่ซื้อง่าย - ขายคล่อง