เนื้อหา

     ในปัจจุบัน (ปี 2556) ถ้าหากพูดเกี่ยวกับเรื่องทองแล้ว ไม่กล่าวถึงทำไมราคาทองจึงตกมากหลังจากคนไทยได้หยุดสงกรานต์ ในปี 2556 ราคาทองตกทำให้คนแห่มาซื้อทอง ดังในภาพ

 

     ทำไมทองราคาตกในกลางเดือนเมษายน 2556 มีการวิเคราะห์ว่าทำไมราคาทองถึงตกในช่วงกลางเดือนเมษายน 2556 ผลการวิเคราะห์มีดังนี
     ในวันที่ 12 เมษายน 2556 มีการเสนอขายทองในตลาดนิวยอร์กโคเมก (NY COMEX) เป็นจำนวน 400 เมตริกตัน
     ผลดังกล่าวทำให้ราคาทอง จาก 1,564 เหรียญสหรัฐ ต่อออนซ์ เป็นราคาปิดตลาดในวันที่ 11 เมษายน 2556 ลดลงอย่างต่อเนื่อง ต่ำสุดในวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เป็นราคา 1,183 เหรียญสหรัฐ ต่อออนซ์ 

สาเหตุราคาทองต่ำลง ในแนวคิดแบบผู้จัดการกองทุนทองต่างๆ
     - ทองไม่ใช่สกุลเงิน ระบบการป้องกันราคาผันแปร อาจมีน้อยกว่าสกุลเงิน
     - ธนาคารกลางของประเทศต่างๆ อาจขายทองของตัวเอง
     - อัตราเงินเฟ้อสูงมาก ประเทศจึงไม่มีความจำเป็นต้องเก็บทองไว้
     - อัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้น จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บทอง
     - กำลังจะปิดงบ กองทุนจึงไม่มีความจำเป็นที่จะถือทองไว้
     - การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า ดังนั้นจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บทองไว้
     - ถ้าขายทองออกมากๆ ราคาทองในตลาดตกแน่ ถ้าทองราคาตกสามารถซื้อกลับได้ได้ในราคาที่น้อยกว่าตอนขายไป ทำให้เกิดกำไร

ปัจจัยต่างๆที่สงผลต่อราคาทองคำ

     1) มูลค่าของ US ดอลลาร์
          เนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นประเทศที่ถือครองทองมากที่สุดในโลก ด้วยเหตุนี้ราคาทอง จึงผูกกับค่าเงินสหรัฐอเมริกา ถ้าค่าเงินสหรัฐแข็ง ราคาทองคำจะต่ำ ในทางตรงกันข้ามถ้าค่าเงินสหรัฐอ่อน ราคาทองคำจะสูง เศรษฐกิจของสหรัฐ มีบทบาทต่อภาพใหญ่ของเศรษฐกิฐโลก ถ้าค่าเงินสหรัฐแข็ง ทั่วโลกจะซื้อ-ขาย ด้วยเงินดอลลาร์
     ปัจจุบันเศรษฐกิจสหรัฐมีแนวโน้มว่าจะฟื้นตัวจากวิกฤต  ในอดีตคน และกองทุนต่างๆ ไปลงทุนในการถือครองทองแท่ง  ธนาคารกลางของประเทศต่างๆ จัดหาทองคำไว้เพื่อใช้เป็นกองทุนสำรองระหว่างประเทศ
     2) การผลิตทองคำ การผลิตทองมีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ทั้งจากการทำเหมือง และการถลุงทอง เป็นเหตุให้ราคาทองสูงขึ้นตลอด 5 ปีที่ผ่านมา
     3) ความต้องการทองสำหรับการทำเครื่องประดับมากขึ้น การใช้ทองเพื่อทำเป็นเครื่องประดับ (เช่น ทองรูปพรรณต่างๆ ในประเทศ) มีปริมาณ ประมาณ 50 % ของปริมาณทองที่ผลิตได้  โดยเฉพาะวัฒนธรรมของชาวเอเชีย  ในปี พ.ศ. 2547 ประชาชนชาวจีน ได้รับการอนุมัติให้สามารถเป็นเจ้าของทองแท่งได้
     4) ปริมาณสำรองทองในธนาคารกลางของประเทศต่างๆ ธนาคารกลางของประเทศต่างๆ เก็บทองแท่ง เป็นหลักประกัน และใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันเงินเฟ้อ  ประเทศที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจ อาจถูกบังคับขายทองแท่งได้ โดยกระบวนการจากองค์กรทางการเงิน เช่น IMF
     5) นโยบายทางการเงินของธนาคารกลาง ธนาคารกลางของประเทศต่างๆ ที่ประกาศอัตราดอกเบี้ยต่างๆ ส่งผลต่อราคาทอง เช่น ถ้าดอกเบี้ยต่ำ คนจะไม่นำเงินไปฝากธนาคาร แต่คนจะนำไปลงทุนด้านอื่น  ทองคำ คือหนึ่งในตัวเลือกในการลงทุน ถ้าดอกเบี้ยสูง คนจะนำทองไปขาย และนำเงินไปฝากธนาคาร

อ้างอิงจาก
คนไทยแห่ซื้อทอง วันที่ 17 เม.ย. 56 (ภาพจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ)
ข่าว “ขายทิ้ง” คนขายคือกองทุนรวมต่างๆ ที่ขายทองทำให้ทองราคาตก (ภาพจากหนัสือพิมพ์คมชัดลึก 17 เมษายน 2556)
ข้อมูลสถิติการถือครองทองสำรอง ในปี 2555 สหรัฐมีทองคำสำรอง 8,133.5 ตัน (อันดับ 1 ของโลก) โดยที่เยอรมัน อันดับสอง มีทองสำรองเพียง 3,395.5 ตัน ขณะที่ประเทศไทย อยู่อันดับ 25 มีทองคำสำรอง 152.4 ตันเท่านั้น