รายละเอียดเบื้องต้น


     แหล่งแร่ทองคำที่สำคัญ จากการตรวจพบของกรมทรัพยากรธรณี ในพื้นที่จังหวัดในภาคตะวันออก บ้านบ่อนางชิง ได้ก่อตั้งเป็นหมู่บ้านเมื่อประมาณ 300 ปีที่ผ่านมา ในระยะเริ่มแรกมีชาวบ้านซึ่งเป็นพี่น้องกันอพยพมาตั้งถิ่นฐานอาศัย ประมาณ 10 ครอบครัว โดยสมัยนั้นสภาพทางภูมิศาสตร์ยังเป็นป่าดงดิบมีสัตว์ป่ามากมายหลายชนิดอาศัย อยู่ จากความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากร มีการเข้ามาค้าขายเกิดกิจการด้านเศรษฐกิจมากมาย จากหลักฐานที่พบทำให้ทราบว่า ในอดีตนั้นชาวต่างชาติได้เข้ามาทำเหมืองทอง ในบริเวณบ้านบ่อนางชิง ซึ่งสามารถสังเกตได้จากหลักฐานต่าง ๆ อาทิเช่น โบกี้รถไฟ โครงกระดูก และอุปกรณ์เครื่องมือในการขุดทอง