เนื้อหา

     บอนไซถือกำเนิดมาจากจีนตั้งแต่สมัยราชวงศ์จิ้น ประมาณปีพุทธศักราช 800 ถึง 900 คำว่า ไม้แคระ ภาษาจีนออกเสียงว่า "บุ่งไช่" มีความหมายถึงการตัดแต่งต้นไม้ในกระถาง ส่วนการจัดสวนถาดหรือต้นไม้ย่อส่วนประดับทิวทัศน์นั้น มาเริ่มนิยมกันในสมัยราชวงศ์ถัง ประมาณปีพุทธศักราช 1160 และเป็นงานอดิเรกที่ขึ้นชื่อของคนในสมัยนั้น เมื่อญี่ปุ่นเข้ามามีความสัมพันธ์กับจีน ศิลปวัฒนธรรมจีนก็เริ่มเข้าไปมีอิทธิพลต่อประเทศญี่ปุ่นอย่างมาก มาจนสมัยราชวงศ์หยวน (พ.ศ.1823 - 1911) ญี่ปุ่นก็ได้นำเอาศิลปะของไม้ย่อส่วนหรือไม้แคระเข้าสู่ประเทศ และได้พัฒนาศิลปแขนงนี้เรื่อยมา

     

 วีดิทัศน์ เรื่อง สวนบอนไซ

คำถาม
     - สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการปลูกบอนไซ