เนื้อหา

     เรามักจะเข้าใจกันว่า กลิ่นหอมของพืชมาจากดอกไม้เท่านั้น ดอกไม้ส่วนมากส่งกลิ่นหอมได้ก็จริง แต่พืชบางชนิดกลิ่นอาจมาจากส่วนอื่น ๆ เช่น ใบ ลำต้น หรือเมล็ดได้ด้วย ไม้หอมมีทั้งไม้ยืนต้น ไม้เลื้อยและไม้ล้มลุก สถานีเกษตรหลวงอ่างขางได้รวบรวมไม้หอมชนิดต่าง ๆ ปลูกไว้ใน สวนหอม ในสถานีฯ ซึ่งมีพันธุ์ไม้หอมหลายชนิด เช่น วานิลลา เจอราเนียม ลาเวนเดอร์ หอมหมื่นลี้ มะโฮเนีย มิชิเลีย มะลิเลื้อย เพลาโกเนียม เป็นต้น

     

                                 วานิลลา                                               เจอราเนียม

      

                                    ลาเวนเดอร์                                         หอมหมื่นลี้

    

                                       มะลิเลื้อย                                       เพลาโกเนียม

วีดิทัศน์ เรื่อง สวนหอม

คำถาม
     - สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับพันธุ์ไม้หอมในประเทศไทยที่รู้จัก ระบุด้วยว่า กลิ่นหอมจากพันธุ์ไม้แต่ละชนิด
       มาจากส่วนใดของพืช

     - สืบค้นข้อมูลวิธีสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืช


เอกสารอ้างอิง
วานิลลา จาก http://www.oknation.net/
เจอราเนียม http://www.afmgroup.com/

ลาเวนเดอร์ http://www.teaatall.com/
หอมหมื่นลี้ http://www.baanlaesuan.com/
มะลิเลื้อย http://www.siamsouth.com/
เพลาโกเนียม http://www.thairoyalprojecttour.com/