เนื้อหา

  

  

     ไม้ดอกที่ปลูกไว้บนสถานีเกษตรหลวงอ่างขางเป็นไม้ดอกที่เจริญเติบโตได้ดีบนที่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางไม่น้อยกว่า 1,000 เมตรขึ้นไป มีอากาศเย็นตลอดปีและมีความชื้นสูง สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง มีการจัดสวนไม้ดอกเมืองหนาวไว้ให้ชมและเข้าศึกษาไว้หลายที่ ได้แก่ เรือนดอกไม้ ที่เป็นเรือนในร่ม มีกล้วยไม้ชนิดต่าง ๆ รองเท้านารี โคมญี่ปุ่น และอื่น ๆ อีกหลายชนิด

วีดิทัศน์ เรื่อง เรือนดอกไม้

     ไม้เมืองหนาวที่ปลูกไว้กลางแจ้งมีทั้งไม้ดอก ไม้พุ่มและไม้ยืนต้น ทางสถานีเกษตรหลวงอ่างขางได้จัดเป็นสวนรวบรวมพันธุ์ไม้ไว้เป็นสวนต่าง ๆ ดังนี้
     สวน 80 ปลูกไม้ดอกเมืองหนาว ที่ออกดอกในฤดูต่าง ๆ บางชนิดออกดอกในฤดูหนาว เช่น เจอราเนียม บีโกเนีย เดลฟีเนียม อาเจอราตุ้ม กาซาเนีย พริมูลา เดซี

     

                                     เจอราเนียม                                                  บีโกเนีย

     

                           เดลฟิเนียม                                                   อาเจอราตุ้ม

    

                                       กาซาเนีย                                                   เดซี

     ไม้ดอกบางชนิดออกดอกในฤดูร้อน และฤดูฝน เช่น ดอกซัลเวีย อากาแพนธัส ตาเลีย ดอกไม้ที่กล่าวมาแล้วส่วนมากเป็นไม้ล้มลุก มีไม้ดอกบางชนิดที่เป็นไม้ดอกเจริญข้ามปี และไม้พุ่ม ก็มีปลูกในสวนนี้ด้วย เช่น ปักษาสวรรค์ แคล่าลิลี่ ลาเวนเดอร์ ไฮเดรนเยีย อาซาเลีย เป็นต้น

     

                                         ซัลเวีย                                           อากาแพนธัส

     

                                         ปักษาสวรรค์                                          ลาเวนเดอร์

     

                                  ไฮเดรนเยีย                                                      อาซาเลีย

 วีดิทัศน์ เรื่อง สวน 80

     สวนคำดอย เป็นสวนที่รวบรวมพันธุ์ไม้ตระกูลโรโดเดนดรอนสายพันธุ์ต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ พันธุ์ไม้ตระกูลนี้ในประเทศไทยรู้จักกันในชื่อของ กุหลาบพันธุ์ปี นั่นเอง

     

     

                                     โรโดเดนดรอน                                       โรโดเดนดรอน

 วีดิทัศน์ เรื่อง สวนคำดอย

      สวนสมเด็จ เป็นสวนหินธรรมชาติที่สามารถมองเห็นลักษณะของภูมิประเทศโดยรอบที่เป็นภูเขาล้อมรอบได้ ภายในสวนนี้จะรวบรวมพันธุ์ไม้ประเภทดอกป๊อปปี้และฝิ่นประดับ มีการปลูกด้วยวิธีหว่านเมล็ดตามฤดูกาล

    

                                        ป็อปปี้                                                      ฝิ่นประดับ

 วีดิทัศน์ เรื่อง สวนสมเด็จ

คำถาม
     - หินที่มีในธรรมชาติบริเวณสวนสมเด็จ เป็นหินชนิดใด สังเกตได้จากอะไร

เอกสารอ้างอิง
รองเท้านารี จาก http://www.thaigoodview.com/node/22004
ซิมบิเดียมหรือ กะเรกะร่อน จาก http://orchid1234.comyr.com/06_(Cymbidium).htm