เนื้อหา

     พื้นที่เดิมบริเวณละลุ เป็นพื้นที่ที่ปกคลุมด้วยป่าไม้ (ป่าร้อน-ชื้น)  ด้วยตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่ประเทศไทยอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร  ดังนั้นชั้นดินบริเวณนี้จะเกิดครบทุกชั้น  และมีระดับพื้นดินสูงกว่าตำแหน่งปัจจุบัน

สภาพพื้นที่เดิมบริเวณพื้นที่ละลุ พื้นที่ปกคลุมด้วยป่าไม้ ในช่วงฤดูฝนบริเวณที่ต่ำอาจเกิดเป็นทะเลสาบ