เนื้อหา

     ตะกอนชั้นบนหรือดินชั้นบน มีลักษณะเด่นคือ ประกอบด้วยตะกอนดินเหนียวน้อย มีเศษซากพืช และรากไม้ ตะกอนชั้นบนเป็นชั้นที่อยู่บนสุด มีความหนาประมาณ 30 เซนติเมตร จากหลักฐานลักษณะของตะกอนชั้นบนที่พบบริเวณของผนังละลุ กำแพงดิน และเสาดิน บ่งบอกถึง ชั้นตะกอนดินด้านบนเป็นชั้นที่คงทนต่อการกร่อนมากกว่าตะกอนดินชั้นล่าง


     ตะกอนชั้นบนหรือชั้นดิน เป็นตะกอนที่มีความหนาไม่มากนัก แต่เป็นชั้นที่ปกป้องไม่ให้ตะกอนชั้นล่างถูกกร่อนอย่างรวดเร็ว ตะกอนชั้นบน แสดงผลจากการกร่อนให้เป็นก้อนทรงเหลี่ยม ขณะที่ตะกอนชั้นล่างแสดงลักษณะเป็นร่องเล็กๆ จำนวนมาก ยาวขนานกัน