เนื้อหา

     ในช่วงฤดูแล้ง แร่เคลย์ ที่มีขนาดเคลย์ ที่เป็นองค์ประกอบของตะกอนชั้นล่าง จะหดตัว ทำให้เกิดรอยแตกระแหง

    

     ก้อนคาร์บอเนต (สีขาว) และก้อน (เม็ด)ไลมอไนต์ เกิดกระจายตัวอยู่ทั่วไปในชั้นดังกล่าว ตะกอนชั้นล่างจะแตกระแหงเป็นรูปหลายเหลี่ยม เป็นผลมาจากแร่เคลย์ ที่เป็นองค์ประกอบหดตัว เม็ดเหล็กออกไซด์ หรือไลโมไนต์ ในบางครั้งถูกเชื่อมประสานโดยคาร์บอเนต เม็ด ไลมอไนต์ มีเนื้อพรุน สีน้ำตาล – น้ำตาลแดง – น้ำตาลเหลือง คล้ายสนิมเหล็ก มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง โดยทั่วไปประมาณ 0.5 เซนติเมตร

    
ก้อนคาร์บอเนต มีสีขาวอมเหลืองโดยทั่วไปมีขนาดใหญ่กว่า 2 เซนติเมตร มีรูปร่างไม่แน่นอน