เนื้อหา

วีดิทัศน์ เรื่อง ทำไมจึงชื่อ ละลุ

     กรมทรัพยากรธรณี, 2554 รายงานลักษณะธรณีวิทยาของละลุ ว่าประกอบด้วยชั้นตะกอนที่ยังไม่แข็งตัว 4 ชั้น ที่โผล่ให้เห็น ความหนาของชั้นตะกอน รวมทั้งสิ้น 4.5 – 5 เมตร ดังแสดงในภาพการลำดับชั้นตะกอนบริเณละลุ

      ในปัจจุบัน จากการสำรวจบริเวณละลุ 2 และ 3 พบว่า หน้าตัดของชั้นตะกอนที่โผล่บริเวณผนังละลุ มีความสูงไม่เกิน 4 เมตร ทำให้ชั้นตะกอนชั้นบนสุด และชั้นถัดลงมา โผล่ให้เห็นเท่านั้น

      ภายในชั้นตะกอนที่โผ่บริเวณละลุ มีลักษณะเด่นกล่าวจากชั้นล่างไปหาชั้นบนดังนี้

ตะกอนชั้นล่าง (ส่วนที่โผล่ให้เห็น)
ตะกอนชั้นล่างเป็นชั้นตะกอนที่พบเห็นมากสุด จากผนังละลุ กำแพงดิน เสาดิน ประกอบด้วยตะกอนขนาดตะกอนทราย ตะกอนขนาดทรายแป้ง และตะกอนเคลย์ ผสมปนกัน นอกจากนี้ยังพบก้อนเหล็กออกไซด์ และก้อนคาร์บอเนต ที่กระจายตัวทั่วไป

ตะกอนชั้นบน (หรือชั้นหน้าดิน หรือชั้นดิน)
ตะกอนชั้นดังกล่าวจะประกอบด้วยตะกอนขนาดทราย และทรายแป้ง เป็นหลัก มีตะกอนขนาดดินเหนียวน้อยตะกอนชั้นดังกล่าวมีเศษซากพืช และรากพืชในชั้นดังกล่าว ลักษณะเด่นทางกายภาพอีกประการคือ ตะกอนด้านบนจะทนต่อการกร่อนมากกว่าด้านข้าง สังเกตได้จากสามารถเกิดเป็นแท่งด้วยความชันที่สูงถึง 90 องศา

   
วีดิทัศน์ เรื่อง ชั้นตะกอนของละลุ
ข้อมูลอ้างอิง
กรมทรัพยากรธรณี, 2554 การจำแนกเขตเพื่อการจัดการด้านธรณีวิทยา และทรัพยากรธรณี จังหวัดสระแก้ว, 90 หน้า.