เนื้อหา

     ละลุเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสระแก้ว ตั้งอยู่บริเวณ บ้านเนินขาม และบ้านคลองยาง ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

     การเดินทางสู่ “ละลุ” จาก อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว ใช้ทางหลวงหมายเลข 33 (ใหม่) หรือ AH-1 เมื่อเดินทางถึง อำเภอวัฒนานคร ใช้ทางหลวงหมายเลข 3198 ประมาณหลักกิโลเมตรที่ 25 บริเวณบ้านช่องกล่ม ใช้ทางหลวงหมายเลข 3393 หรือ AH-121 เมื่อถึงหลักกิโลเมตรที่ 20.8 สามารถใช้ทางลัด ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ทางลัดดังกล่าวเชื่อม ทางหลวง 3393 และ ทางหลวงชนบท 4030 จากทางหลวงชนบท 4030 ให้เดินทางไปยังบ้านหนองผักแว่น (ตลอดเส้นทางที่กล่าวจะพบป้ายบอกทางไปถึงละลุ เป็นระยะ)

     เมื่อถึงโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น จะมีเส้นทางเข้ายังศูนย์บริการนักท่องเที่ยวคลองยาง การเข้าสู่พื้นที่ละลุ ควรใช้ ”รถอีแต๊ก” จากศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

  วีดิทัศน์ เรื่อง การเดินทาง สู่ ละลุ ดินแดนมหัศจรรย์